Medlemsförmåner
  Annonser (medlemmar)
 
  Sekretesspolicy
 
   
  Före 2019
  2019
  2020
   
  Om föreningen
  Jägaregården
  Styrelsen
  Gräsklippargrupp
  Medlemskap
  Hitta hit
  Företagsskytte
  Att hyra
  Kontakt
Arkiv
Banorna
Skjutprogram
Sektionerna
Föreningen
   
 
 
   
 
   
   
   
   
  AKTUELLT
   
 
   
   
 

God fortsättning på det nya året

 

Alla tidigare års skjutre-sultat under fliken "Arkiv"

 

Intresserad av handladd-ning?

Klicka här.

 
 
Viltvårdssektionen
 

Viltvårdsektionens verksamhet är i första hand under våren då medlemmar har möjlighet att beställa viltvårdsmateriel såsom frö av olika slag, saltstenar, fågelholkar, fällor, m.m. Underlag för beställning utsänds i samband med årsmöteshandlingarna i mitten av februari. Vissa år finns det möjlighet att beställa skott av salixväxter.

 

Ansvariga för viltvårdssektionen är:

 

Jan Rydenståhl 070-6768041
Hans Rundström 070-2461959
E-post till: viltvard@eksjonejdensjvf.se

 

 
 
 
 
Holkar och viltvårdsmateriel
 
   
 

Som framgått av tidigare redovisning på denna sida utföll 2020 års leverans och distribution av viltvårdsmateriel till belåtenhet (får vi förmoda) för alla parter. Frånsett vårt utbud av fällor och fågelholkar var mängderna i stort sett desamma som tidigare år.

   
 

På grund av de osäkra förhållandena som nu råder har vi i viltvårdssektionen beslutat ställa in den årliga holkförsäljningen i februari. Vi hoppas kunna återuppta detta traditionsrika evenemang vårvintern 2022. De av er som ändå vill ha nya fräscha fågelholkar till våren kan köpa på vanligt sätt via beställningsblanketten.

   
 

Alltså, vi har för avsikt att som tidigare år ta upp beställning på viltvårdsmateriel (inklusive holkar) för distribution i andra halvan av april. Skillnaden den här gången är att det kommer att bli ännu striktare rutiner i samband med utlämnandet, hård Coronastrategi. Mer detaljer kring detta kommer senare. Viltvårdsblanketten kommer att finnas på hemsidan för nedladdning i slutet av februari eller början av mars. Kolla under fliken viltvårdssektionen.

   
 

Medlemmar som har tankar och uppslag i övrigt om viltvårdssfrågor kan naturligtvis också höra av sig, helst via sektionens e-postadress.


För ytterligare information om viltvårdsåtgärder, klicka på länken.....................Jägareförbundet

   
   
För medlemmar