Medlemsförmåner
  Annonser (medlemmar)
 
  Sekretesspolicy
 
   
  Före 2018
  2018
  2019
   
  Om föreningen
  Jägaregården
  Styrelsen
  Gräsklippargrupp
  Medlemskap
  Hitta hit
  Företagsskytte
  Att hyra
  Kontakt
Arkiv
Banorna
Skjutprogram
Sektionerna
Föreningen
   
 
 
   
 
   
   
   
   
  AKTUELLT
   
 
   
   

KM vildsvin, torsdag 11 juni kl. 18.00

 
Årets utgåvor av Jägare-bladet
Februari Klicka här
April Klicka här
 

Intresserad av handladd-ning?

Klicka här.

 
 
Viltvårdssektionen
 

Viltvårdsektionens verksamhet är i första hand under våren då medlemmar har möjlighet att beställa viltvårdsmateriel såsom frö av olika slag, saltstenar, fågelholkar, fällor, m.m. Underlag för beställning utsänds i samband med årsmöteshandlingarna i mitten av februari. Vissa år finns det möjlighet att beställa skott av salixväxter.

 

Ansvariga för viltvårdssektionen är:

 

Jan Rydenståhl 070-6768041
Hans Rundström 070-2461959
E-post till: viltvard@eksjonejdensjvf.se

 

 
 
 
 
Holkar och viltvårdsmateriel
 
   
 

Viltvårdssektionen är den del av Eksjönejdens JVF som har sin huvudsakliga verksamhet under vinter och vår, den tid då övriga sektioner har låg eller i vissa fall ingen aktivitet alls. Förberedelsearbetet påbörjas redan under hösten men det som syns utåt är våra holkförsäljningar i mars och distributionen av viltvårdsmateriel under april. Nu när vi närmar oss maj är allt detta avklarat för året och vi kan göra en summering av vad som har tilldragit sig.

   
 

Försäljning av fågelholkar till våra medlemmar har under en lång följd av år varit en formidabel succé. Redan för ett par år sedan trodde vi att försäljningssiffrorna skulle sjunka, men de har hållit i sig. I år kan vi dock se att trenden blivit bruten, holkförsäljningen har sjunkit till under hälften av tidigare års genomsnitt. Exakt vad det beror på vet vi inte och vi bryr oss inte heller om att spekulera över detta. Vi tar nya tag nästa år och hoppas att försäljningen då åter igen tar fart. Årets resultat framgår ur nedanstående tabell där man också kan jämföra med fjolårets försäljning.

   
 
    2019 2020
  Småfågelholk 98 37
  Starholk 32 2
  Sparvuggleholk 6 3
  Knipholk 16 6
  Fladdermusholk 7 1
   
 

Beträffande den beställda viltvårdsmaterielen har vi levererat ungefär samma mängd saltstenar som tidigare år. Däremot har vi inte, med undantag för ett par fröpåsar, fått beställning på något annat slag av viltvårds-materiel. Det var lite udda men behovet av t.ex. fällor kanske dyker upp igen till nästa år.

   
 

Den pågående pandemin gjorde att distributionen blev lite mer omständlig än vanligt. Vi ”gamlingar” som brukar sköta det hela fick denna gång understöd av yngre karafter och vi fick istället hålla oss i bakgrunden. Tack för hjälpen. Vi hoppas att till nästa år kunna återgå till normala rutiner.

   
   
   
   
   
   
 

Medlemmar som har tankar och uppslag i övrigt om viltvårdssfrågor kan naturligtvis också höra av sig, helst via sektionens e-postadress.


För ytterligare information om viltvårdsåtgärder, klicka på länken.....................Jägareförbundet

   
   
För medlemmar