Pressning
Home
   
 
  Handladdning  
  En hobby för de som vill ha något utöver det vanliga
   
   
  VIKTIGT
   
Gjutning
Special
Hagel
 
 
Gjutning - bly
 
 
Blylegeringar och hårdheter
 

Hårdheten hos bly och dess olika legeringar anges på en skala som kallas för Brinell och förkortas BHN. Rent bly är ganska mjukt och mäter ca 5 på brinellskalan. I praktiken innebär det att man kan skära flisor ur en blytacka med en vanlig morakniv. I skyttesammanhang används rent bly t.ex till slugs och en del projektiler för svartkrutskytte men för övrigt skytte är det vanligare att man använder legerat bly som är lite hårdare. För att öka hårdheten legerar man bly med metallen antimon och kan då nå hårdheter upp mot 20-25 brinell. S.k typbly som förr användes till sättyper i tryckerier ligger i detta intervall.

 

Tenn används också för att legera bly. Tennet bidrar till viss del att öka hårdheten men främsta anledningen att tillsätta tenn är att göra blyet smidigare och lättare att gjuta.

 
 
Hjulvikter och hur de smälts till tackor
 

Traditionellt har hjulvikter varit ett råmaterial som är lämpligt för kulgjutning och samtidigt lätt och billigt att komma över. På senaste tiden har däckbranschen börjat övergå till annat material än bly men fortfarande går det nog att komma över hjulvikter av bly på en del håll.

 

Hjulvikter brukar ligga i intervallet 12-14 på brinellskalan och innehåller förutom bly och antimon en gnutta arsenik och ibland även tenn. Att smälta ner hjulvikter och gjuta tackor av metallen är ett riktigt ”skitgöra”. Det är definitivt rekommendabelt att göra detta utomhus eftersom det ryker och bildas en hel del ohälsosamma gaser.

 

Blytackor klara för användning i blygrytan. Vikten är normalt mellan tre och fem hekto, beroende på vilken gjutform som används.

 
 
Värmehärdning av kulor
 

Ett alternativt sätt att öka hårdheten på kulor gjutna av legerat bly är värmehärdning. En förutsättning för att det ska fungera är att legeringen innehåller en aning arsenik, vilket hjulvikter brukar göra. Utförs den på rätt sätt kan man öka hårdheten ända upp mot 28-30 brinell. Nu är det bara ytskiktet på kulorna som uppnår den hårdheten men i skyttesammanhang räcker det för de fördelar man vill nå.

 

Här är det viktigt att påpeka att hårdheten man lyckats åstadkomma med värmehärdning successivt går förlorad om man bearbetar kulan, t.ex. genom kalibrering. Därför bör gången vara att först kalibrera därefter värmehärda och slutligen fetta, antingen för hand eller med ett kalibreringsverktyg som är en tusendel större än kulan.

 

För att testa hårdheten på en blylegering finns det några olika utrustningar att tillgå.

 

Blytestaren på bilden är från LBT (Lead Bullet Technology) och visar att kulan har en hårdhet av ca 16 BHN.

 
 
 
 

Bara en krutburk åt gången framme vid laddning. Risk för för-växling.

 

Starta minst 10 % under maxladdning och arbeta uppåt.

 

Ingen alkohol vid handladdning.

 
   
  Homebrewed outshines factory fodder