Pressning
Home
   
 
  Handladdning  
  En hobby för de som vill ha något utöver det vanliga
   
   
  VIKTIGT
   
Gjutning
Special
Hagel
 
 
Hagel - hagelgjutning
 
 

Priset har alltid varit en avgörande faktor för om det är intressant att ladda hagelpatroner. Tomhylsor och förladdningar / plastkoppar är inte svårt att få tag på utan kostnad. Tändhattar är komponenter man alltid måste köpa oavsett om det rör sig om laddning av metallhylsor eller hagelladdning. Har man möjlighet att komma över hagel billigt då kan det löna sig. Om inte, är det mer tveksamt. Har man provat ut någon eller några bra laddningar för jakt kan det nog vara värt att köpa hagel och ladda hemma men för övningsskytte blir det oftast i dyraste laget.

 

Om du har möjlighet att skjuta lerduvor med blyhagel på din bana då finns alternativet hagel-gjutning till hands. De flesta som hört talas om eller läst hur hagel produceras för tankarna till höga torn eller gruvschakt där smält bly faller och bildar droppar. Det är riktigt att en del tillverkare använder den metoden men för hemmabruk finns det betydligt smidigare utrustning. Smältgrytor som kan köras inomhus om ventilationen är god eller ute i friska luften, vilket är att föredra. Det går utmärkt att gjuta hagel av samma blylegering som man använder att göra blykulor av, nämligen förbrukade balansvikter till hjul.

 
 
Gjutning av hagel
 

Under årens lopp har jag vid flera tillfällen sett annonser på utrustning för hagelgjutning. Själv har jag bara erfarenhet av en hagelgjutare men förmodar att de övriga fungerar på ungefär motsvarande sätt.

 

Den apparat jag använder införskaffades någon gång i början av 1980-talet och är tillverkad i England. Den liknar en vanlig blygryta, modell större, men istället för en tappkran har den tre stycken fram- och undertill. Under tappkranarna är det monterat ett ca 5 cm och 45 grader sluttande metallplan. Ytterst på tappmunstyckena sitter det en liten bricka med hål i.

 

När grytan värmts upp och blyet smält öppnar man kranarna, en i taget, och justerar flödet så att det trillar droppar av bly. Dropparna rullar sedan några varv på det sluttande planet innan det sedan slutligen hamnar i någon lämplig behållare med kallt vatten. Beroende på vilken grovlek på hagel man vill göra finns brickor med olika storlek på hålet som går att alternera mellan. När kranarna justerats och allt flyter på kan man komma upp i en produktion av 20-25 kg blyhagel per timme. Som behållare för blyhaglen går det bra att använda en tom målarburk, 5-10 liter, men jag har sett konstruktioner med hemmasvetsade tankar som haft avlopp och anslutning för rinnande vatten.

 

Även om brickorma med hål i är utbytbara kan man inte storleksjustera haglen till varje US-nummer. En bricka täcker nog in åtminstone två storlekar på US-skalan, men för övningsskytte är det min bedömning att jämnheten räcker mer än väl. Vill man för jaktändamål uppnå större jämnhet kan man försöka sortera haglen. Att göra det för hand är rätt krävande men å andra sidan är det oftast inte några våldsamma mängder hagel man behöver.

 

Hagelgjutare med tre tappkranar. Vid drift ska apparaten riggas med en behållare med kallt vatten där haglen hamnar och snabbt kyls ner. Denna hagelgjutare kan producera 20-25 kg hagel per timma.

 

Tittar man lite närmare på de hemgjutna haglen kan man konstatera att inte alla hagel är perfekt runda. Tråkigt kan man tycka. Men om man plundrar några köpta hagelpatroner och synar haglen kommer det att visa sig att även de har ojämna och orunda hagel. Skillnaden är inte så stor när allt kommer omkring. Vill man, återigen för jaktändamål, lägga ner arbete på att förbättra haglen finns en metod man kan använda. Skaffa två plana stålplåtar. Lägg ut ett lager hagel på den ena plåten, lägg den andra ovanpå och rulla haglen mellan plåtarna. En ganska enkel metod och resultatet blir förbluffande bra.

 

Förpackning med fabrikstillver-kade hagel tillsammans med övriga komponenter för hagel-laddning.

 
 
Gjutning av buck shot
 

Att tillverka egna buck shot görs med gjutblock på samma sätt som vanliga blykulor. Billiga block finns i olika dimensioner att anskaffa från Lee. Den som vill ha större valfrihet kan specialbeställa ett flerhålsblock som skärs så att det går att gjuta flera storlekar av buck i samma block. Skulle tro att NEI eller Hoch i USA kan leverera sådana.

 

Gjutblock från Lee. Blocket gjuter två buck shots vid varje påfyll-ning av bly.

 
 

Bara en krutburk åt gången framme vid laddning. Risk för för-växling.

 

Starta minst 10 % under maxladdning och arbeta uppåt.

 

Ingen alkohol vid handladdning.

 
   
  Homebrewed outshines factory fodder