Pressning
Home
   
 
  Handladdning  
  En hobby för de som vill ha något utöver det vanliga
   
   
  VIKTIGT
   
Gjutning
Special
Hagel
 
 
Hagel - utrustning
 
 

Som tidigare nämnts har handladdning av hagelammunition förekommit i stort sett ända sedan enhetspatronen kom till. I början användes mycket enkla och ofta hemmagjorda verktyg. På den tiden handlade det om att få till något tiotal jaktskott, behov av större mängder ammunition förelåg sällan. Laddning var ett äkta hantverk och en bra jämförelse kan vara laddning av några metallhylsor med Lymans ”nötknäckare”. Så småningom började det komma lite mer funk-tionella laddapparater, enkla men ändå relativt lika de mer avancerade apparater som förekommer idag.

 
 
Laddapparater
 

Den som vill börja ladda hagel har ett rätt stort utbud av apparater att välja på, från de enklaste (och billigaste) från Lee till mer avancerade halvautomatiska från Lyman, MEC, RCBS, Ponsness/Warren med flera. De nu nämnda är apparater som manövreras för hand men det finns även helautomatiska maskiner som har kapacitet för 500-1000 patroner per timme eller ännu mer, men då börjar man närma sig kommersiell verksamhet.

 

En enkel och billig laddapparat från Lee. Den på bilden är för kal 20.

 

En halvautomatisk laddapparat från Ponsness / Warren. Lägg märke till de två behållarna på toppen, en för ktut och den andra för hagel.

 

För den som inte vill lägga pengar på en laddapparat för hagel men ändå är sugen på att prova finns möjlighet att i en lite mindre skala tillverka hagelpatroner på en vanlig laddpress. Precis som när man laddar kulpatroner till ett visst vapen får man här skaffa en verktygssats till sin hagelkaliber. Satsen innehåller lite fler delar än till en kulkaliber men följer man instruk-tionshäftet som medföljer ska det inte behöva uppstå så stora problem.

 

Tillverkning av en hagelpatron kaliber 12 på en vanlig ladd-apparat, i detta fall en RCBS Rockchucker. Vid detta moment utförs kalibrering av hylsan samt utsötning av den gamla tänd-hatten.

Som synes är det en mängd delar som ingår i verktygs-satsen.

 
 

Bara en krutburk åt gången framme vid laddning. Risk för för-växling.

 

Starta minst 10 % under maxladdning och arbeta uppåt.

 

Ingen alkohol vid handladdning.

 
   
  Homebrewed outshines factory fodder