Pressning
Home
   
 
  Handladdning  
  En hobby för de som vill ha något utöver det vanliga
   
   
  VIKTIGT
   
Gjutning
Special
Hagel
 
 
Pressning - mantlar av kal .22-hylsor
 
 

Kort historik

 

Mot slutet av 1800-talet kom det en mängd nya innovationer inom vapen- och ammunitions-området. Bland annat kom den mantlade projektilen att ersätta homogena blykulor som tidigare hade använts i århundraden. Till att börja med var det bara de större ammunitionsfabrikerna som kunde tillverka mantlade kulor men ganska snart lärde sig de mer avancerade hemmaladdarna att det gick att använda .22 LR-hylsor som mantel till den nya sortens kulor, åtminstone i kalibrar upp till ca 6 mm. Kaliber .22 LR kom redan runt 1860-1870, till att börja med laddad med svartkrut, och är den i särklass genom tiderna mest använda enhetspatronen.

 
 
Dragning till .224 / .228
 

Det som i dagligt tal kallas för .22-kulor är projektiler avsedda för kalibrar som .222 Remington, .223 Remington, .22-250 med flera och har en diameter på 224 tusendels tum. Men det förekommer även andra diametrar. .22 Savage High Power är en patron som i Europa kallas för 5,6x52R och har en kuldiameter på 228 (tusendels tum). Andra varianter i närheten av dessa förekommer också och alla brukar gå under benämningen .22-kulor.

 

För att kunna tillverka kulor till de olika .22-kalibrarna måste man ha kaliberspecifika verktyg, t.ex. krävs olika verktyg till kulor med diameter .224 och .228. Men för att göra mantlar av .22 LR-hylsor räcker det med en uppsättning verktyg, samma mantlar fungerar bra till samtliga .22-kulor. Det man gör är att ”mangla ut” .22 LR-hylsans fläns så att sidorna blir raka. Hylsan pressas med en puns igenom dragverktyget och samtidigt som flänsen försvinner kommer även diametern att minskas något. Verktyg för dragning finns till både laddpressar och ”swage-pressar”, kraften som åtgår är inte större än att det går utmärkt att använda en stabil laddpress typ Rock Chucker. Glöm inte att fetta in hylsorna en aning före dragning annars är risken stor att de fastnar i verktyget.

 

.22 LR-hylsa, hylsa dragen till en mantel samt en färdig blyspets i kaliber .224.

 
 
Dragning till 6 mm
 

Som nämnts tidigare kan man även göra 6 mm-kulor av .22 LR-hylsor. Gången är ungefär densamma frånsett att man inte kan pressa hylsorna rakt igenom dragverktyget. Diametern på den dragna manteln blir för liten för att direkt användas så därför är dragverktyget utformat så att det ger den färdiga manteln ett trattformat utseende. Blyet och det tryck som man anbringar expanderar ut manteln (den färdiga kulan) till rätt diameter. Egentligen är manteln i kortaste laget för normala 6 mm-kulor, blyspetsen blir ganska stor när vikten når över ca. 60 grains. Till övningsammunition fungerar det dock alldeles utmärkt.

 

Den som vill göra tyngre, och därmed längre, kulor kan försöka komma över tomhylsor i kaliber .22 Magnum. Dom kan bearbetas på samma sätt som .22 LR-hylsorna men slutresultatet blir en avsevärt längre mantel.

 
 
Åtgärder före dragning
 

Innan man sätter igång och tillverkar mantlar av .22 LR-hylsor är det lämpligt att vidta en del åtgärder. Har man plockat tomhylsor på en skjutbana är det vanligt att man får 5-10 olika fabrikat med sig hem. Ibland är även hylsorna rätt ordentligt nersmutsade. Börja med att tvätta i vatten och ev. lite diskmedel. Lägg ut hylsorna på en tidning och låt torka över natt. Sortera hylsorna efter fabrikat. Även om skillnaden mellan olika fabrikat är rätt marginell kan slutresultatet påverkas negativt om man blandar olika sorters hylsor.

 

Hylsor som plockats på en skjutbana kan man sällan eller aldrig avgöra metallstrukturen på. Om metallen är hård och spröd är risken stor att det uppstår sprickor eller andra defekter vid dragningen.  För att minska den risken kan man ”avstressa” hylsorna med hjälp av värme. Sätt på ugnen i köket på högsta värme som går, lägg hylsorna på en plåt och låt stå inne ca. en timme. Tag ut plåten och låt ligga ett halvt dygn eller så. Eftersom hylsorna nu blivit smidigare kommer förlusterna vid dragning att bli minimala.

 
 
Grövre kulor än 6 mm
 

Är man lagd åt det experimentella hållet vill man förstås testa om det går att göra grövre kulor av .22-mantlar även om litteraturen säger att det är omöjligt eller åtminstone opraktiskt. Här får jag nog säg att litteraturen har rätt. Även om det går med lite knep och knåp så blir det mycket jobb och magert utbyte. Jag har vid något tillfälle lyckats göra några 6,5-kulor men då har jag varit tvungen att pressa i två separata blykärnor, vilket inte är så lyckat. Möjligen kan man nå större framgång med mantlar av .22 Magnumhylsor.

 
 
Varning
 

Till slut en liten varning. Kulor gjorda av 22-hylsor är utmärkta för övningsskytte, dels blir kostnaden låg och dels blir slitaget på vapnet mindre än med de flesta köpkulor. Men kom ihåg att de här kulorna kan jämföras med varmintkulor. Manteln är tunn och relativt mjuk, kulan dessutom många gånger med rätt stor blyspets, så använd dom ALDRIG mot vilt större än kramsfågel.

 
 

Bara en krutburk åt gången framme vid laddning. Risk för för-växling.

 

Starta minst 10 % under maxladdning och arbeta uppåt.

 

Ingen alkohol vid handladdning.

 
   
  Homebrewed outshines factory fodder