Pressning
Home
   
 
  Handladdning  
  En hobby för de som vill ha något utöver det vanliga
   
   
  VIKTIGT
   
Gjutning
Special
Hagel
 
 
 
 

Pressning eller kallpressning är en bra beskrivning på hur kul- eller projektiltillverkning går till. Metoden benämns på engelska swaging (svejdjing). Som namnet anger pressar man under högt tryck först en blykärna in i en mantel och därefter hela ”paketet” in i ett verktyg som ger det den slutliga projektilformen. Den här metoden används i stort sett av alla kultillverkare och många använder den också vid tillverkning av blykulor (ex revolverammunition), då naturligtvis med enbart blykärnan och utan mantel.

 

De stora kul- och ammunitionstillverkarna har normalt automatiska datorstyrda hydraulpressar i sin produktion men det finns ganska små handpressar som passar utmärkt för hemmabruk och som även i vissa fall används för kommersiell produktion i mindre skala. Med den typen av press, och självklart också beroende på vilka verktyg man har att sätta i pressen, kan man hemma tillverka snart sagt allt som går att tänka sig i kulväg. Ta en titt under de olika länkarna så får du en uppfattning om vad som går att åstadkomma.

 

Eftersom pressning (swaging) är relativt ovanligt förekommande i Sverige, vid sidan av den kommersiella produktionen, är det en hel del uttryck som är svåra att översätta. Ha därför överseende med att det förekommer en del engelska benämningar och att vissa ord är ”något töntigt” översatta till svenska.

 
 
 
 

Bara en krutburk åt gången framme vid laddning. Risk för för-växling.

 

Starta minst 10 % under maxladdning och arbeta uppåt.

 

Ingen alkohol vid handladdning.

 
   
  Homebrewed outshines factory fodder