Pressning
Home
   
 
  Handladdning  
  En hobby för de som vill ha något utöver det vanliga
   
   
  VIKTIGT
   
Gjutning
Special
Hagel
 
 
Pressning - mantlar av kopparrör
 
 

Jaktkulor för Afrika

 

Den som vill tillverka riktigt hårda och motståndskraftiga jaktkulor för det verkliga storviltet, buffel i Afrika eller grizzly i Alaska, kan tillverka mantlar av dragna kopparrör, vattenledningsrör. Det var på det sättet Barnes bullets en gång i tiden för mer än ett halvsekel sedan startade. Företaget har som bekant utvecklats en hel del sedan dess. Tekniken är lika användbar idag och den som vill prova måste skaffa några extra verktyg för mantelframställningen. Själva kultillverkningen i övrigt går till på samma sätt som beskrivs tidigare.

 
 
Kapning och iordningställande av ämnen
 

Det första momentet är att kapa till lagom långa bitar av kopparröret. Här får man prova sig fram för det är inte så lätt att i förväg lista sig till hur långt ämne man behöver för en viss kulmantel. Ett bra verktyg att använda är en röravskärare av lite mindre storlek men det går också utmärkt med en kaptrissa, typ Dremel. Efter kapning tar man bort råeggen i hylssvarven eller med en hylsbrotsch.

 
Kapning med röravskärare.
 
 
Verktygen, dragning i flera steg
 

Det första verktyg man sätter i pressen är ett som kallas ”round ending die”. Namnet säger en del, man pressar ihop ena endan så att det kommer att bildas en botten i det som ska bli en mantel. Verktyget påminner en hel del om en point forming die men är lite kraftigare och har en grövre utstötarnål. Här åtgår en hel del kraft men med rätt teknik kan man trycka ihop botten så att det bara blir ett litet hål kvar i mitten. När man är nöjd med den rundade bottnen övergår man till att dra ner hylsämnet till rätt ytterdiameter. Det sker i ett, eller i vissa fall flera, dragverktyg. Efter dragning kan man med fördel trycka in manteln i core seat-verktyget. Det sista momentet görs för att platta till den rundade mantelbottnen.

 
 
Kultillverkningen
 

När man kommit så här långt är det bara att övergå till själva kultillverkningen som beskrivs under tillverkningsteknik. Eftersom en mantel av kopparrör har betydligt grövre väggtjocklek än en konventionell kulmantel kan det vid point forming-processen bli lite problem vid övergången mellan mantel och bly vid blyspetsen. Det problemet kan åtgärdas redan när kopparröret prepareras till mantelämne. Brotscha insidan av kulmanteln kraftigt så att det blir en sned vinkel från in- till utsida.

 

Till höger en bit kapat kopparrör, i mitten den dragna och pressade manteln och längst till vänster den färdiga jaktkulan.

 
 

Bara en krutburk åt gången framme vid laddning. Risk för för-växling.

 

Starta minst 10 % under maxladdning och arbeta uppåt.

 

Ingen alkohol vid handladdning.

 
   
  Homebrewed outshines factory fodder