Pressning
Home
   
 
  Handladdning  
  En hobby för de som vill ha något utöver det vanliga
   
   
  VIKTIGT
   
Gjutning
Special
Hagel
 
 
Pressning - tillverkning
 
 

För tillverkning av en vanlig mantlad kula behöver man, förutom press och verktyg, en mantel och en blykärna. Själva tillverkningen kan kort beskrivas i ett antal steg enligt följande:

 
1

Kapa blytråden till kärnor av rätt vikt med hjälp av core cuttern. Bra hjälpmedel för att kontrollera vikten är en krutvåg. Den som i stället för blytråd använder gjutna kärnor kan också behöva kapa dessa i core cuttern.

 
2

För att få blykärnorna så lika i vikt som möjligt pressar man dom normalt i core swagen. Verktyget med tillhörande puns monteras i pressen, den kapade blykärnan infettas lätt (swage lubricatioin), därefter pressas kärnan. Core swagen har små hål där överflödigt bly ”blöder” ut. Ju mer man skruvar in verktyget i pressen ju mer blöder ut genom hålen och ju lättare blir den färdiga kärnan. Här får man prova sig fram genom att pressa, väga och justera tills man erhållit rätt vikt. När inställningen väl är klar kan man pressa alla blykärnor i ett svep. Det här momentet har likheter med krutpåfyllning med ett krutmått. Det gäller att ha ett jämt och likartat handlag vid varje drag för att få ett gott resultat.

 

Core swaging. Lägg märke till ett av de små hålen i verktyget där överflödigt bly "blöder ut".

 
3

Nästa steg är att trycka fast blykärnan i manteln. Montera core seat-verktyget och dess puns i pressen. Fetta manteln lätt, för in blykärnan i manteln och därefter hela kulämnet i verktyget och pressa. Här får man, på liknande sätt som under moment 2, prova sig fram hur mycket verktyget ska skruvas in i pressen. Eftersom manteln från början har en något mindre diameter än den färdiga kulan kommer blyet, när man pressar på det, att expandera hela kulan till full kaliber. Här är det viktigt att punsen har rätt diameter. Är den för grov kommer den troligtvis att tryckas fast inne i manteln och bli svår att frigöra. Är den för smal kommer bly att pysa upp i tomrummet mellan puns och mantel vilket medför en del negativa konsekvenser senare.

 
4

Nu ska kulan få sin slutliga utformning. Det momentet görs med verktyget som kallas point forming die och här ska kulämnet föras in med den öppna ändan först. Verktyget har en utstötarnål i centrum och invändigt en kurvradie som ger projektilformen. Ju mer kulan pressas in ju spetsigare blir den. Här får man som tidigare prova sig fram genom att omväxlande pressa, stöta ut, skruva in verktyget. I det här momentet avgör man till viss del kulans slutliga utseende men vilken typ av kula man ska tillverka bestäms i hög grad av hur stor (tung) blykärna som pressades in i manteln under moment 3. Med mycket bly i manteln kommer det att expandera framåt och bilda en blyspets under formningen. Med lite bly kommer nivån att stanna innanför och under mantelspetsen. I det fallet har man tillverkat en kula med s.k. open tip, en kula som många felaktigt kallar för hålspets.

 
5

Om man gör kulor med blyspets kan man ibland behöva använda sig av ytterligare ett verktyg, det som kallas lead tip forming die. I de flesta fall blir blyspetsen bra redan efter moment 4 men om t.ex. bly har pyst upp på grund av för liten puns som nämndes i moment 2 så kan man förbättra spetsen med det här momentet. Verktyget sätts i pressen på samma sätt som de föregående men här behöver man inte pressa hårt utan bara lite lätt för att fixa till spetsen.

 

Till vänster blyspets, till höger en open tip.

 

Det som hittills beskrivits är tillverkning av kulor med öppen spets eller blyspets. Men om man istället vill göra en helmantlad kula får man göra lite annorlunda på slutet. Stegen 1-3 är samma men när det blir dags för steg 4 får man trycka kulan bara så mycket att mantelöppningen börjar vika in sig. När det är gjort vänder man kulan och pressar den med botten först. Det som i förra fallet blev kulans bakplan kommer nu att utgöra spetsen och den öppna delen blir den helmantlade kulans bakplan. Den skarpe iakttagaren kan säkert påminna sig att även fabrikstillverkade helmantelkulor har en öppning med synligt bly i botten. Eftersom de mantlar man använder oftast är lite tjockare i botten kan det bli lite svårt att åstadkomma en vass spets på helmantelkulan, åtminstone om man inte har en ordentligt kraftig press. Rundnosiga och hyggligt spetsiga kulor går dock utmärkt att åstadkomma.

 
 
 
 

Bara en krutburk åt gången framme vid laddning. Risk för för-växling.

 

Starta minst 10 % under maxladdning och arbeta uppåt.

 

Ingen alkohol vid handladdning.

 
   
  Homebrewed outshines factory fodder