Pressning
Home
   
 
  Handladdning  
  En hobby för de som vill ha något utöver det vanliga
   
   
  VIKTIGT
   
Gjutning
Special
Hagel
 
 
 
 

Handladdning har på senare tid blivit en populär sysselsättning bland jägare och skyttar. Inte minst märks det på den mängd webbsidor som nu finns på nätet och som i varierande utsträckning lyckas täcka ämnesområdet. Kvaliteten på dessa sidor varierar högst väsentligt varför man bör läsa innehållet med urskiljning och vara källkritisk.

 

Syftet med innehållet på den här webbplatsen är att ge den något erfarne handladdaren lite inblick i de möjligheter som finns att utöka hobbyn inom angränsande områden. De som är lagda åt det experimentella hållet och som har tröttnat på att bara fylla ett gäng metallhylsor med krut och trycka dit en köpkula kan här få tips om hur man ger ny näring till en något stagnerad hobby.

 

För att på ett säkert sätt själv tillverka ammunition till eget vapen fordras kunskap, gott omdöme samt att man följer råd och anvisningar i betrodda laddhandböcker eller motsvarande. De som gör avsteg från den principen och börjar experimentera på egen hand ska vara fullt medveten om de risker man kan utsätta sig för. Eftersom utgivaren av denna webbplats inte har någon kontroll över läsarens kompetens, handhavande eller utrustning frånsäger han sig allt ansvar för de handlingar som direkt eller indirekt kan orsakas av innehållet på denna webbplats.

 
 

 

Den som har funderingar, synpunkter eller frågor på innehållet på den här webbplatsen kan höra av sig via mail till:

 

webmaster@eksjonejdensjvf.se

 
 

Bara en krutburk åt gången framme vid laddning. Risk för för-växling.

 

Starta minst 10 % under maxladdning och arbeta uppåt.

 

Ingen alkohol vid handladdning.

 
   
  Homebrewed outshines factory fodder