Medlemsförmåner
  Annonser (medlemmar)
 
  Sekretesspolicy
 
   
  Före 2017
  2017
  2018
   
  Om föreningen
  Jägaregården
  Styrelsen
  Gräsklippargrupp
  Medlemskap
  Hitta hit
  Företagsskytte
  Att hyra
  Kontakt
Arkiv
Banorna
Skjutprogram
Sektionerna
Föreningen
   
 
 
   
 
   
   
   
   
  AKTUELLT
   
 
   
   

Medlemmarna önskas:

God Jul

och

Gott Nytt År

 

Jägarebladet - bläddra i årets utgåvor

Februari 2019

April 2019

Augusti 2019

 

Intresserad av handladd-ning?

Klicka här.

 
 
Föreningens tidiga historia
 

Föreningen har en 85-årig historia som började då lasarettsläkaren i Eksjö, Eric Hasselström i december 1933 bjöd in till möte på Eksjö Stadshotell. Syftet med inbjudan var att bilda en jaktvårdsförening.

 

Texten på inbjudan löd:

Jägare och Jaktvårdare:

 

För bildandet af en Eksjöortens jaktvårdsförening sammanträffa vi viltintresserade å stadshotellet i Eksjö lördagen den 8/12 kl 8 em.

 

Föredrag af forstmästaren grefve Harry Hamilton.

 

Vid detta möte bildades en interimsstyrelse och exakt ett år senare, dvs december 1934, fastställdes föreningens första stadgar.
Man kan läsa i gamla protokoll att föreningen under 30-, 40- och 50-talen hade en klar inverkan på viltvården i Eksjö med omnejd och även på tilldelning av älg till de olika jaktlagen.

 

 

Föreningens syfte

 

Föreningens syfte och målsättning framgår av följande utdrag ur stadgarna:

 

EksjöNejdens Jaktvårdsförening är en ideell förening som skall tillvarata medlemmars intressen i jaktskytte och viltvård.

Föreningens målsättning är att tillgodose medlemmarnas tränings-möjligheter i jaktskytte, så att den jägarmässiga skjutskickligheten kan höjas. Föreningen ska verka för en ändamålsenlig och säker vapen-hantering samt i övrigt stödja skyttet i stort.

 

För medlemmar