Medlemsförmåner
  Annonser (medlemmar)
 
  Bildkollage
 
  Sekretesspolicy
 
   
  Före 2020
  2020
  2021
   
  Om föreningen
  Jägaregården
  Styrelsen / funktionärer
  Gräsklippargrupp
  Medlemskap
  Hitta hit
  Företagsskytte
  Att hyra
  Kontakt
Arkiv
Banorna
Skjutprogram
Sektionerna
Föreningen
   
 
 
   
 
   
   
   
   
  AKTUELLT
   
 
   
   

Beställningsperioden för viltvårdsmateriel är nu avslutad. Läs mer under "Viltvårdssektionen".

 

Ungdomssektionen startar 25 april, kl 18.00

 

Jägarebladet 2022:

Februari Klicka här
April Klicka här
 

Intresserad av handladd-ning?

Klicka här.

 
 
Föreningens tidiga historia
 

Föreningen har en 85-årig historia som började då lasarettsläkaren i Eksjö, Eric Hasselström i december 1933 bjöd in till möte på Eksjö Stadshotell. Syftet med inbjudan var att bilda en jaktvårdsförening.

 

Texten på inbjudan löd:

Jägare och Jaktvårdare:

 

För bildandet af en Eksjöortens jaktvårdsförening sammanträffa vi viltintresserade å stadshotellet i Eksjö lördagen den 8/12 kl 8 em.

 

Föredrag af forstmästaren grefve Harry Hamilton.

 

Vid detta möte bildades en interimsstyrelse och exakt ett år senare, dvs december 1934, fastställdes föreningens första stadgar.
Man kan läsa i gamla protokoll att föreningen under 30-, 40- och 50-talen hade en klar inverkan på viltvården i Eksjö med omnejd och även på tilldelning av älg till de olika jaktlagen.

 

 

Föreningens syfte

 

Föreningens syfte och målsättning framgår av följande utdrag ur stadgarna:

 

EksjöNejdens Jaktvårdsförening är en ideell förening som skall tillvarata medlemmars intressen i jaktskytte och viltvård.

Föreningens målsättning är att tillgodose medlemmarnas tränings-möjligheter i jaktskytte, så att den jägarmässiga skjutskickligheten kan höjas. Föreningen ska verka för en ändamålsenlig och säker vapen-hantering samt i övrigt stödja skyttet i stort.

 

För medlemmar