Medlemsförmåner
  Annonser (medlemmar)
 
  Bildkollage
 
  Sekretesspolicy
 
   
  Före 2020
  2020
  2021
   
  Om föreningen
  Jägaregården
  Styrelsen / funktionärer
  Gräsklippargrupp
  Medlemskap
  Hitta hit
  Företagsskytte
  Att hyra
  Kontakt
Arkiv
Banorna
Skjutprogram
Sektionerna
Föreningen
   
 
 
   
 
   
   
   
   
  AKTUELLT
   
 
   
   

Björnpasset genomförs 22:a augusti. Klicka här

 

KM Älg 11 september kl 15.00

 

Jägarebladet 2022:

Februari Klicka här
April Klicka här
 

Intresserad av handladd-ning?

Klicka här.

 
 
Viltvårdssektionen
 

Viltvårdsektionens verksamhet är i första hand under våren då medlemmar har möjlighet att beställa viltvårdsmateriel såsom frö av olika slag, saltstenar, fågelholkar, fällor, m.m. Underlag för beställning utsänds i samband med årsmöteshandlingarna i mitten av februari. Vissa år finns det möjlighet att beställa skott av salixväxter.

 

Ansvariga för viltvårdssektionen är:

 

Jan Rydenståhl 070-6768041
Hans Rundström 070-2461959
E-post till: viltvard@eksjonejdensjvf.se

 

 
 
 
 
Rapport från viltvårdssektionen
 
 
 

Efter att vi upplevt några år med konstiga förutsättningar så har 2022 inneburit en återgång till mer normala förhållanden. Viltvårdssektionen kunde under mars månad genomföra en traditionsenlig holkförsäljning med ett i vårt tycke utmärkt resultat. Vackert väder, öppen eld och korvgrillning samt ca 55 holkar av olika slag som bytte ägare.

   
 

Planeringen för den större försäljningen av viltvårdsmateriel hade då redan pågått en tid. Det nya systemet med ett webbaserat beställningsformulär tror vi var en stor anledning till att antalet beställare ökade med nästan 50% mot året innan. Allt detta ledde så småningom fram till att vi kunde genomföra distribution av det beställda 25:e och 27:e april.

   
 

Nedan följer redovisning av försålt viltvårdsmateriel med en jämförelse mot året innan.

   
   
 
Materielslag Antal 2022 Antal 2021
Saltsten 255 180
Fodermärgkål (kg) 7 3
Foderraps (kg) 3 3
Småfågelholk 44 37
Starholk 16 17
Knipholk 22 4
Sparvuggleholk 4 4
Fladdermusholk 4 4
   
 

Av ovanstående kan man konstatera att försäljningen av saltstenar liksom antalet holkar totalt har ökat med ca 40% från året innan. Däremot har ingen fälla sålts under året och vad gäller kål och raps är skillnaden mellan åren inte så stor.

   
 

Om man betraktar resultatet i kronor och ören så har föreningens medlemmar köpt viltvårdsmateriel för nästan 20.000 kr. Som lockbete för att genomföra viltvårdsåtgärder kan sektionen rabattera sina köpare med ett viltvårdsbidrag som maximalt kan uppgå till 100 kr per medlem. Under innevarande år har det totala bidragsbeloppet kommit att uppgå till ca 6.800 kr.

   
 

I och med detta har Viltvårdssektionen genomfört den planlagda verksamheten för första halvåret. Vi får se om det blir någon aktivitet under hösten. Om inte så kommer nästa försäljningstillfälle att bli i början av 2023 och då är det återigen holkar som gäller.

   
 

Medlemmar som har tankar och uppslag i övrigt om viltvårdssfrågor kan naturligtvis också höra av sig, helst via sektionens e-postadress.


För ytterligare information om viltvårdsåtgärder, klicka på länken.....................Jägareförbundet

   
   
För medlemmar